En aquest camp realitzam cirugies de cordals, dente supernumeraris y extraccions dentals simples o complexes tant de dents erupcionades com de dents incloses. També hi realitzam frenulectomíes, regeneracions de teixits, de maxilars atrofiats i fenestracions , entre altres tractaments, per claus inclosos, els cuals es coloquen en arcada amb un tractament d’ortodoncia.