L’origen del dolor i dels sorolls de l’articulació temporomandibular (ATM ) és multifactorial. Estan relacionats amb la musculatura o les articulacions que conecten la mandíbula inferior amb el crani. El mes important es explorar, diagnosticar l’origen i dur a terme un tractament conservador i multidisciplinar que es durà a terme segons cada pacient.